√ثـــمــیــن√دوسـتــت دارمــــــ

ثمین.وبلاگ ثمین.دهکده.ساحل.وبلاگ ساحل.وبلاگ دهکده.بوشهر.وبلاگ بوشهر.دیزفان.وبلاگ دیزفان.وبلاگ خونه.وبلاگ انسان.انسان.خونه.وبلاگ.چت.چتروم.رو

نــفــس مــنــی


عمری به اندازه پروانه داریم
عشق و دوست داشتن لازم است، بیا از همین حالا شروع کنیم
چه چیزی را باید از دست بدهیم؟
هر چیزی که برای عشق لازم است، من دارم
حتی بدون نفس کشیدن، عاشقت هستم

قلبم را مثل پیچک پوشاندی
خونم را عوض کردی، درونش سم ریختی
مثل عنکبوت ذهن و مغزم را با تار دوختی
هرچقدر که بیشتر فکر می‌کنم، بیشتر می‌خواهمت
حتی بدون نفس کشیدنم هم دوستت دارم

مثل الکلی که درونم ریخته می‌شود،
رفته رفته مست تو می‌شوم
مثل روحی که از بدنم جدا شده،
فقط برای تو زنده هستم و زندگی می‌کنم
حتی بدون نفس کشیدنم هم دوستت دارم


[ بازدید : 48 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ چهارشنبه 11 مرداد 1396 ] [ 18:46 ] [ √عــلــیرضــابــوشــهـــر√ ]

[ ]

دیــگــری ......" مَــــــــرا "

بــــه " دیگــــری " وا مَگــــذار ...

روزی می بینیــــــــمان ...

تــــــــاب نمــــــــی آوری ..............!
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRSjxlr4Lq_TjnzN7NvGpow4pvDUef80aBAg7_Eu6BEtL2HMfosog


[ بازدید : 38 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ چهارشنبه 11 مرداد 1396 ] [ 18:44 ] [ √عــلــیرضــابــوشــهـــر√ ]

[ ]

هَــــوا هَــــم آلـــــوده بــــه خـــــ ـ ـ ـاطِـــراتـــــ اوســـــــتـــــــــ...زَخـم هَـــــرچــِه بــــیــــشــتَــر بــــاز شـَــــــوَد دیــــر تـَــر خـوبـــــ مـــیــشَــود....


دَفـــتَــــر خــ ـ ـ ــــاطِــــراتـــــ را مــــیــــبَــــندَم ...


کِــــنارِ پـَـــنــــجـــِره مـــــیــــرَوَم وَ....


نــــــَفــــَس مــــیـــکِــــشَــــم...


لَـــــعـــنَـــتی هَــــوا هَــــم آلـــــوده بــــه خـــــ ـ ـ ـاطِـــراتـــــ اوســـــــتـــــــــ...[ بازدید : 219 ] [ امتیاز : 2 ] [ نظر شما :
]

[ يکشنبه 10 بهمن 1395 ] [ 22:03 ] [ √عــلــیرضــابــوشــهـــر√ ]

[ ]

گاهی...[ بازدید : 48 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ يکشنبه 10 بهمن 1395 ] [ 21:54 ] [ √عــلــیرضــابــوشــهـــر√ ]

[ ]

ﺁﺩﻡ ﮔﺎﻫﯽ ﺗﻬﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ…


ﺁﺩﻡ ﮔﺎﻫﯽ ﺗﻬﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ… ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ...!

ﺩﻟﺶ ﯾﮏ ﮔﻮﺵ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﺪ .… ﻏُﺮ ﺑﺰﻧﺪ…

ﺩﻟﺶ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺯﯾﺮ ﺩﻭﺵ ﺁﺏ ﺭﯾﺰ ﺭﯾﺰ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩﺵ ﺍﺷﮏ ﺑﺮﯾﺰﺩ…

ﺩﻟﺶ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺯﯾﺮ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ ﻗﺪﻡ ﺑﺰﻧﺪ ﻭ ﺧﯿﺲ ﺷﻮﺩ…

ﺩﻟﺶ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﺮﻭﺩ ، ولی ﻧﺮﺳﺪ !!

ﺩﻟﺶ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺻﺪﺍﯼ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﮔﻮﺵ ﺩﻫﺪ…

دلش می خواهد دستی در دستانش باشد

دلش می خواهد نازش خریده شود...

ﺩﻟﺶ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ ﺑﺨﺎﺭ ﺩﻫﺎﻧﺶ ﺭﺍ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﺪ…

ﺩﻟﺶ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺭﺍ ﺑﺒﻨﺪﺩ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﺪ ..

دلش می خواهد کسی برایش شعر بخواند و جور خاصی نگاه کند...

ﺩﻟﺶ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﻟﻮﺱ ﮐﻨﺪ !

ﺩﻟﺶ ﯾﮏ ﺁﻏﻮﺵ ﺍَﻣﻦ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ !

آدم است دیگر؛ پر از توقع و انتظار ... شما جدی نگیرید...


[ بازدید : 84 ] [ امتیاز : 4 ] [ نظر شما :
]

[ يکشنبه 10 بهمن 1395 ] [ 21:52 ] [ √عــلــیرضــابــوشــهـــر√ ]

[ ]

کـــاش مـــیــــشــــد...


کـــاش مـــیــــشــــد مـــثــــل تــــو بـــــاشم

خـــوشـــ بـــه حـــالـــت بــــی وفــــایــــی


[ بازدید : 34 ] [ امتیاز : 2 ] [ نظر شما :
]

[ يکشنبه 10 بهمن 1395 ] [ 21:50 ] [ √عــلــیرضــابــوشــهـــر√ ]

[ ]

چـــقدر زود...


چـــقدر زود ســـهم روزهـــای خوبــمان؛
یک یادش بخـــیر ســاده می شــود...
pic191_www.jahaniha.com_


[ بازدید : 31 ] [ امتیاز : 4 ] [ نظر شما :
]

[ يکشنبه 10 بهمن 1395 ] [ 21:49 ] [ √عــلــیرضــابــوشــهـــر√ ]

[ ]

ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺒﺨﺸﯿﺪ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ


ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺒﺨﺸﯿﺪ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ،


ﮐﻪ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺨﺸﯿﺪﯼ ﻭ ﻧﻔﻬﻤــــﯿﺪ ،


ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺑﺨﺸﺶ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ !


ﮔﺎﻫﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺻﺒـــﺮ ﮐﺮﺩ ...


ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻫﺎ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺭﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ ،


ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻣﺎﻧﺪﯼ ، ﺭﻓﺘﻦ ﺭﺍ ﺑﻠﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﯼ !


ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﺳﺮﮐﺎﺭﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ،


ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯿﺪﻫﯽ ،


ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺖ ﮔﺬﺍﺷﺖ...


ﺗﺎ ﺁﻥ ﺭﺍ ﮐﻢ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﻧﺪﺍﻧﻨــــﺪ ..


[ بازدید : 54 ] [ امتیاز : 4 ] [ نظر شما :
]

[ يکشنبه 10 بهمن 1395 ] [ 21:46 ] [ √عــلــیرضــابــوشــهـــر√ ]

[ ]

به نام خدا


به نام خدا

آروم...

آروم....

رد شدی از من...

منو احساسم از یادت رفتم..

هر کارم کردی تو بازم عزیزی تو..

هر کاری کردم که به هم نریزی تو..

عکس های زیبا و خیره کننده(واقعا دیدن دارن)


[ بازدید : 52 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ يکشنبه 10 بهمن 1395 ] [ 21:43 ] [ √عــلــیرضــابــوشــهـــر√ ]

[ ]

گفت سیگار نکش میمیری..


گفت سیگار نکش میمیری..

گفتم نکشم میمیرم..

گفت بکشی با درد میمیری..

گفتم نکشم از درد میمیرم..

گفت سیگار بکشی برمیگرده/

گفتم نکشم فراموش میشه؟؟

گفت بکش..

گفتم دیگه نمی کشم.


[ بازدید : 49 ] [ امتیاز : 4 ] [ نظر شما :
]

[ يکشنبه 10 بهمن 1395 ] [ 21:39 ] [ √عــلــیرضــابــوشــهـــر√ ]

[ ]

ساخت وبلاگ تالار ایجاد وبلاگ عکس عاشقانه فال حافظ فال حافظ خرید بک لینک خرید آنتی ویروس دانلود آهنگ جدید دانلود تک آهنگ انجام پروژه متلب انجام پروژه متلب انجام پروژه های دانشجویی مجله اینترنتی دلنا ابزار وبلاگ حرفه ای
بستن تبلیغات [X]