√ثـــمــیــن√دوسـتــت دارمــــــ

ثمین.وبلاگ ثمین.دهکده.ساحل.وبلاگ ساحل.وبلاگ دهکده.بوشهر.وبلاگ بوشهر.دیزفان.وبلاگ دیزفان.وبلاگ خونه.وبلاگ انسان.انسان.خونه.وبلاگ.چت.چتروم.رو

هَــــوا هَــــم آلـــــوده بــــه خـــــ ـ ـ ـاطِـــراتـــــ اوســـــــتـــــــــ...



زَخـم هَـــــرچــِه بــــیــــشــتَــر بــــاز شـَــــــوَد دیــــر تـَــر خـوبـــــ مـــیــشَــود....


دَفـــتَــــر خــ ـ ـ ــــاطِــــراتـــــ را مــــیــــبَــــندَم ...


کِــــنارِ پـَـــنــــجـــِره مـــــیــــرَوَم وَ....


نــــــَفــــَس مــــیـــکِــــشَــــم...


لَـــــعـــنَـــتی هَــــوا هَــــم آلـــــوده بــــه خـــــ ـ ـ ـاطِـــراتـــــ اوســـــــتـــــــــ...



[ بازدید : 228 ] [ امتیاز : 2 ] [ نظر شما :
]

[ يکشنبه 10 بهمن 1395 ] [ 22:03 ] [ √عــلــیرضــابــوشــهـــر√ ]

[ ]

گاهی...



[ بازدید : 61 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ يکشنبه 10 بهمن 1395 ] [ 21:54 ] [ √عــلــیرضــابــوشــهـــر√ ]

[ ]

ﺁﺩﻡ ﮔﺎﻫﯽ ﺗﻬﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ…


ﺁﺩﻡ ﮔﺎﻫﯽ ﺗﻬﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ… ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ...!

ﺩﻟﺶ ﯾﮏ ﮔﻮﺵ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﺪ .… ﻏُﺮ ﺑﺰﻧﺪ…

ﺩﻟﺶ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺯﯾﺮ ﺩﻭﺵ ﺁﺏ ﺭﯾﺰ ﺭﯾﺰ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩﺵ ﺍﺷﮏ ﺑﺮﯾﺰﺩ…

ﺩﻟﺶ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺯﯾﺮ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ ﻗﺪﻡ ﺑﺰﻧﺪ ﻭ ﺧﯿﺲ ﺷﻮﺩ…

ﺩﻟﺶ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﺮﻭﺩ ، ولی ﻧﺮﺳﺪ !!

ﺩﻟﺶ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺻﺪﺍﯼ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﮔﻮﺵ ﺩﻫﺪ…

دلش می خواهد دستی در دستانش باشد

دلش می خواهد نازش خریده شود...

ﺩﻟﺶ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ ﺑﺨﺎﺭ ﺩﻫﺎﻧﺶ ﺭﺍ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﺪ…

ﺩﻟﺶ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺭﺍ ﺑﺒﻨﺪﺩ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﺪ ..

دلش می خواهد کسی برایش شعر بخواند و جور خاصی نگاه کند...

ﺩﻟﺶ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﻟﻮﺱ ﮐﻨﺪ !

ﺩﻟﺶ ﯾﮏ ﺁﻏﻮﺵ ﺍَﻣﻦ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ !

آدم است دیگر؛ پر از توقع و انتظار ... شما جدی نگیرید...


[ بازدید : 95 ] [ امتیاز : 4 ] [ نظر شما :
]

[ يکشنبه 10 بهمن 1395 ] [ 21:52 ] [ √عــلــیرضــابــوشــهـــر√ ]

[ ]

کـــاش مـــیــــشــــد...


کـــاش مـــیــــشــــد مـــثــــل تــــو بـــــاشم

خـــوشـــ بـــه حـــالـــت بــــی وفــــایــــی


[ بازدید : 46 ] [ امتیاز : 2 ] [ نظر شما :
]

[ يکشنبه 10 بهمن 1395 ] [ 21:50 ] [ √عــلــیرضــابــوشــهـــر√ ]

[ ]

چـــقدر زود...


چـــقدر زود ســـهم روزهـــای خوبــمان؛
یک یادش بخـــیر ســاده می شــود...
pic191_www.jahaniha.com_


[ بازدید : 38 ] [ امتیاز : 4 ] [ نظر شما :
]

[ يکشنبه 10 بهمن 1395 ] [ 21:49 ] [ √عــلــیرضــابــوشــهـــر√ ]

[ ]

ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺒﺨﺸﯿﺪ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ


ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺒﺨﺸﯿﺪ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ،


ﮐﻪ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺨﺸﯿﺪﯼ ﻭ ﻧﻔﻬﻤــــﯿﺪ ،


ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺑﺨﺸﺶ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ !


ﮔﺎﻫﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺻﺒـــﺮ ﮐﺮﺩ ...


ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻫﺎ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺭﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ ،


ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻣﺎﻧﺪﯼ ، ﺭﻓﺘﻦ ﺭﺍ ﺑﻠﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﯼ !


ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﺳﺮﮐﺎﺭﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ،


ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯿﺪﻫﯽ ،


ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺖ ﮔﺬﺍﺷﺖ...


ﺗﺎ ﺁﻥ ﺭﺍ ﮐﻢ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﻧﺪﺍﻧﻨــــﺪ ..


[ بازدید : 68 ] [ امتیاز : 4 ] [ نظر شما :
]

[ يکشنبه 10 بهمن 1395 ] [ 21:46 ] [ √عــلــیرضــابــوشــهـــر√ ]

[ ]

به نام خدا


به نام خدا

آروم...

آروم....

رد شدی از من...

منو احساسم از یادت رفتم..

هر کارم کردی تو بازم عزیزی تو..

هر کاری کردم که به هم نریزی تو..

عکس های زیبا و خیره کننده(واقعا دیدن دارن)


[ بازدید : 57 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ يکشنبه 10 بهمن 1395 ] [ 21:43 ] [ √عــلــیرضــابــوشــهـــر√ ]

[ ]

گفت سیگار نکش میمیری..


گفت سیگار نکش میمیری..

گفتم نکشم میمیرم..

گفت بکشی با درد میمیری..

گفتم نکشم از درد میمیرم..

گفت سیگار بکشی برمیگرده/

گفتم نکشم فراموش میشه؟؟

گفت بکش..

گفتم دیگه نمی کشم.


[ بازدید : 54 ] [ امتیاز : 4 ] [ نظر شما :
]

[ يکشنبه 10 بهمن 1395 ] [ 21:39 ] [ √عــلــیرضــابــوشــهـــر√ ]

[ ]

سخت است...


سخت است ببازی تمام احساس پاکت را . . .

وهنوزنفهمیده باشی اصلا آن لعنتی دوستت داشت یا نه؟؟؟


[ بازدید : 101 ] [ امتیاز : 4 ] [ نظر شما :
]

[ يکشنبه 10 بهمن 1395 ] [ 21:37 ] [ √عــلــیرضــابــوشــهـــر√ ]

[ ]

فراموش....




فراموشت خواهم کرد

به شرطی که . . .

به شرطی که بدانم احساس آن روز های ما به هم عشق نبوده باشد

به شرطی که بدانم احساس این روزهای من به تو عشق نیست. . .

هوس س س است.


[ بازدید : 688 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ سه شنبه 17 فروردين 1395 ] [ 1:36 ] [ √عــلــیرضــابــوشــهـــر√ ]

[ ]

ساخت وبلاگ تالار ایجاد وبلاگ عکس عاشقانه فال حافظ فال حافظ خرید بک لینک خرید آنتی ویروس دانلود تک آهنگ انجام پروژه متلب نظافت منزل در تهران پیش بینی نتایج فوتبال خرید ملک در ترکیه انجام پروژه متلب میهن ام پی تری بازی حکم نقاشی ساختمان آپلود عکس نمایندگی پنل پیامک بانک مشاغل شیراز پزشکان متخصص شیراز
بستن تبلیغات [X]