√ثـــمــیــن√دوسـتــت دارمــــــ

ثمین.وبلاگ ثمین.دهکده.ساحل.وبلاگ ساحل.وبلاگ دهکده.بوشهر.وبلاگ بوشهر.دیزفان.وبلاگ دیزفان.وبلاگ خونه.وبلاگ انسان.انسان.خونه.وبلاگ.چت.چتروم.رو

شــوخـــی بـــــد


ﺩﺧﺘﺮ : ﺑﺮﻭ ﺩﻳﮕﻪ ﻧﻤﻴﺨﻮﺍﻣﺖ ﺩﻳﮕﻪ ﺗﻤﻮﻣﻪ ﭘﺴﺮ : ﻋﺸﻘﻢ ﻣﻦ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮ ﺑﺨﺪﺍ ﻣﻴﻤﻴﺮﻡ ﭼﺮﺍ ﻧﻤﻴﻔﻬﻤﻲ ﺩﺧﺘﺮ : ﺩﻳﮕﻪ ﺍﺯﺕ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﻡ ﻋﺸﻘﺖ ﺑﺮﺍﻡ ﺗﮑﺮﺍﺭﻱ ﺷﺪﻩ... ﻭ ﺗﻠﻔﻦ ﻗﻄﻊ ﺷﺪ ﭘﺴﺮ ﺧﻴﻠﻲ ﺍﻓﺴﺮﺩﻩ ﻭ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻣﻴﺮﻩ ﺗﻮ ﺍﺗﺎﻗﺶ ﭼﺸﻤﺶ ﻣﻴﻮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮﺭ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻋﮑﺲ ﻋﺸﻘﺸﻮ ﻣﻴﺒﻴﻨﻪ... ﺍﺷﮏ ﺗﻮﭼﺸﺎﺵ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﻴﺰﻧﻪ ﺁﻫﻨﮓ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻼﻗﻪ ﻱ ﻋﺸﻘﺸﻮ ﻣﻴﺬﺍﺭﻩ ﻭ ﮔﻮﺵ ﻣﻴﺪﻩ ﺩﻳﮕﻪ ﺍﺷﮑﺎﺵ ﺗﺎﺏ ﻧﻤﻴﺎﺭﻥ ﻭ ﻣﻴﺮﻳﺰﻥ... ﭘﺴﺮﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﻴﮑﺮﺩ ﻳﻪ ﺗﻴﮑﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﻭﺟﻮﺩﺷﻮ ﺍﺯﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩ... ﺍﻭﻥ ﺷﺐ ﭘﺴﺮ ﺧﻮﺍﺑﺶ ﻧﺒﺮﺩ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﭘﻴﺎﻡ ﺩﺍﺩ: " ﺍﻻﻥ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﭘﻴﺎﻣﻮ ﻣﻴﺨﻮﻧﻲ ﺟﺴﻤﻢ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﻏﺮﻳﺒﻪ ﺷﺪﻩ ﻭﻟﻲ ﺩﻟﻢ ﻫﻤﻤﻤﻤﻴﺸﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻣﻴﺪ ﺑﻴﺪﺍﺭﻱ ﺟﺴﻢ ﻫﺎ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﻤﻴﺸﻪ" ... ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻱ ﺑﺰﺭﮒ ﺍﺗﺎﻗﺶ ﻣﻴﺮﻩ ﺳﺎﻋﺖ ﺩﻗﻴﻘﺎ 3:34 ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭﺳﮑﻮﺕ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﮑﻲ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﻭ ﺍﺯﺑﺎﻻﻱ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﭘﺮﺕ ﮐﺮﺩ... ﭘﺴﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻣﺮﺩ... ﺻﺒﺢ ﻣﺎﺩﺭ ﭘﺴﺮ ﻃﺒﻖ ﻋﺎﺩﺕ ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ ﺑﻪ ﺍﺗﺎﻕ ﭘﺴﺮﺵ ﺭﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻴﺪﺍﺭﺵ ﮐﻨﻪ ﺍﻣﺎ ﭘﺴﺮ ﺭﻭ ﻧﺪﻳﺪ... ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺴﺮ ﮐﻪ ﻣﺪﺍﻡ ﻭ ﭘﻴﺎﭘﻲ ﺯﻧﮓ ﻣﻴﺨﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻬﺶ ﺭﻭ ﺟﻠﺐ ﮐﺮﺩ... ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮔﻮﺷﻲ ﺭﻓﺖ ﺩﺧﺘﺮﻱ ﻣﺪﺍﻡ ﺩﺍﺷﺖ ﺗﻤﺎﺱ ﻣﻴﮕﺮﻓﺖ... ﭼﺸﻢ ﻣﺎﺩﺭ ﭘﺴﺮ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﻲ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﮐﻪ ﻫﻤﻮﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ: " ﻋﺰﻳﺰﻡ،ﻋﺸﻘﻢ،ﺑﺨﺪﺍ ﺷﻮﺧﻲ ﮐﺮﺩﻡ ﻣﻦ ﻫﻨﻮﺯ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻋﺎﺷﻘﺘﻢ...''


[ بازدید : 79 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ دوشنبه 28 دی 1394 ] [ 17:18 ] [ √عــلــیرضــابــوشــهـــر√ ]

[ ]

مـــــنو عـــشــقم[ بازدید : 94 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ دوشنبه 28 دی 1394 ] [ 17:14 ] [ √عــلــیرضــابــوشــهـــر√ ]

[ ]

برای تو ثمینم


برای تویی که تنهایی هایم پر از یاد توست...

برای تویی که قلبم منزلگه عـــشـــق توست ...

برای تویی که احسا سم از آن وجود نازنین توست ...

برای تویی که تمام هستی ام در عشق تو غرق شد...

برای تویی که مرا مجذوب قلب ناز و احساس پاک خود کردی...

برای تویی که هر لحظه دوری ات برایم مثل یک قرن است...

برای تویی که قلبت پـا ک است ...

برای تویی که عـشقت معنای بودنم است...

برای تویی که آرزوهایت آرزويم است..


[ بازدید : 110 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ دوشنبه 28 دی 1394 ] [ 17:13 ] [ √عــلــیرضــابــوشــهـــر√ ]

[ ]

منتظر عشقم ثمین


من عشق را با تو تجربه کردم محبت را درقلب تو یافتم و امید

به زندگی را از تو آموختم عشق من تقدیم به تو که یادت در

فکرم و عشقت در قلبم و عطر تو درمیان لحظه لحظه های زندگی ام

ماندگار است

دوستت دارم ثمین که عاشقم نبودی


[ بازدید : 179 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ دوشنبه 28 دی 1394 ] [ 17:11 ] [ √عــلــیرضــابــوشــهـــر√ ]

[ ]

انـــتظار...


ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ
ﺑﯽ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ
ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺗﺮﮎ ﻧﮑﻦ
ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﯽ،
ﭼﻪ ﺩﺭﺩ ﺑﺪﯼ ﺍﺳﺖ…
ﭘﯿﺮ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﺧﻢ ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎﯼ
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ...


[ بازدید : 80 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ دوشنبه 28 دی 1394 ] [ 17:07 ] [ √عــلــیرضــابــوشــهـــر√ ]

[ ]

مـــــن...


عشق به عملست نه به گفتار

به دل است نه به زبان

به منت کشیدن عاشق خوش است

به ناز کردن معشوق که معناست
ارزش یک احساس به شدّت آن نیست؛

به مدّت آن است ...


مرجان سرخ


[ بازدید : 66 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ دوشنبه 28 دی 1394 ] [ 15:27 ] [ √عــلــیرضــابــوشــهـــر√ ]

[ ]

دیگــــــــری.......


" مَــــــــرا "

بــــه " دیگــــری " وا مَگــــذار ...

روزی می بینیــــــــمان ...

تــــــــاب نمــــــــی آوری ..............!
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRSjxlr4Lq_TjnzN7NvGpow4pvDUef80aBAg7_Eu6BEtL2HMfosog


[ بازدید : 60 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ دوشنبه 28 دی 1394 ] [ 15:25 ] [ √عــلــیرضــابــوشــهـــر√ ]

[ ]

هرچـــــیزی زمانــــی دارد؛


نفـــس هم که باشی

دیـــر بیایی من رفته ام..........

www.parsnaz.ir  عکس های غمگین از لحظات تنهایی


[ بازدید : 116 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ دوشنبه 28 دی 1394 ] [ 12:26 ] [ √عــلــیرضــابــوشــهـــر√ ]

[ ]

دوستــی...بگــــذار بــــا هــــم "دوســــت" بمانیــــم ...

♥ عشــــق ♥

همــــه چیــــز را "خــــراب " می کنــــد


[ بازدید : 78 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ دوشنبه 28 دی 1394 ] [ 12:26 ] [ √عــلــیرضــابــوشــهـــر√ ]

[ ]

از یه جایی به بعد ...


از یه جایی به بعددوس نداری هیچکسو تو خودت راه بدی .. . .
حتی اگه تنهایی کلافت کرده باشه ........... ...
از یه جایی به بعد .. :
وقتی کسی بهت میگه دوست دارم لبخند میزنی و فاصله میگیری .. ! .. . . . ! از یه جایی به بعد ...
مرض چک کردن گوشیت خوب میشه .. . . .
اصلا یه وقتایی یادت میره گوشی داری .. . . ..
دیگه دلشوره نداری که گوشیتو جایی جا بزاری و اس ام اس بی جواب بموونه
از یه جایی به بعد ...
هرروز دلت واسه یه آغوش گرم تنگ میشه ولی دیگه به هیچ آغوشی
فکر نمیکنی .. .. . .
از یه جایی به بعد حرفی واس گفتن نداری ترجیح میدی با کسی حرفی نزنی و بری تو لاک خودت
از یه جایی به بعد .. از اینکه دوس تداشته باشن میترســـــــــــــــــــــــــــــی . . . .. . ... !
جای تمام دوس داشتن ها توی تن و فکر و ذهنت میسوزه
از یه جایی به بعد یه حس بی تفاوتی داری ..... !نه از دوست داشتن ها لذت میبری ..... . .نه از دوست نداشتن ها ناراحت میشی . ... . . .

از یه جایی به بعد ...
تو هیجان انگیز ترین لحظه ها

فقط .. .. ... ... ..
نگاه میکنی ...


[ بازدید : 75 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ دوشنبه 28 دی 1394 ] [ 12:25 ] [ √عــلــیرضــابــوشــهـــر√ ]

[ ]

ساخت وبلاگ تالار ایجاد وبلاگ عکس عاشقانه فال حافظ فال حافظ خرید بک لینک خرید آنتی ویروس دانلود تک آهنگ انجام پروژه متلب نظافت منزل در تهران پیش بینی نتایج فوتبال خرید ملک در ترکیه انجام پروژه متلب میهن ام پی تری بازی حکم نقاشی ساختمان آپلود عکس نمایندگی پنل پیامک بانک مشاغل شیراز پزشکان متخصص شیراز
بستن تبلیغات [X]